ana sayfa duygulu sözler


Kürtçe Ata sözleri

Anlamı güzel kürtçe ata sözleri sayfamızda muhteşem manalı kürtçe sözler bulacaksınız.

Fala qereçiya lıhev derdıkeve. – Çingenenin falı birdir, atar tutturur.

Bı desta berda bı lınga bıdû gerya. – Elini bıraktı, ayağı ile ardına düştü.

Mırov xwe bı deste xwe ne xurine xura mırov naşke. – İnsan kendini kendi eliyle kaşımazsa kaşıntısı geçmez.

e dızya hıngıv bıke we meş pevedın. – Bal hırsızını arı sokar.

Hem jı dere bû hem ji jı mızgefte. – Hem kiliseden oldu hem de camiden.

Mal lı ser male nabe. – Ev üstünde ev olmaz.

Hevale beje “heval heval” mede dû. – “Arkadaş arkadaş” diyen arkadaşın ardından gitme.

Jı hırçke du eyar dernaye. – Bir ayıdan iki post çıkmaz.

Çave derigırtiya lı e derivekıryaye. – Kapısı kapalı oIanın gözü kapısı açık oIandadır.

Kes nakeve gora kesi. – Kimse kimsenin mezarına girmez.

Jı hırçke du eyar dernaye. – Bir ayıdan iki post çıkmaz.

Ez hedi dımeşım beIa dıghe mı, ez zû dımeşımez dıghem beIa. – Yavaş yürüyorum beIa bana yetişiyor, hızlı yürüyorum ben beIaya yetişiyorum.

Zıke zaroka tıjeye le zimane wan nagere. - ÇocukIarın karınIarı söz doludur ama dilleri dönmez.

Çave derigırtiya lı e derivekıryaye. – Kapısı kapalı oIanın gözü kapısı açık oIandadır.

Bı desta berda bı lınga bıdû gerya. – Elini bıraktı, ayağı ile ardına düştü.

e dızya hıngıv bıke we meş pevedın. – Bal hırsızını arı sokar.

Pısik ne lı male mışk supermen’e. – Kedi evde olmayınca fare süpermen kesilir.

Hevale beje “heval heval” mede dû. – “Arkadaş arkadaş” diyen arkadaşın ardından gitme.

1 2 3 4 5 Son


Sevgiler hiç bitmesin duygusal sözler hazırladık.

Komedi