ana sayfa duygulu sözler


Kürtçe Ata sözleri

Anlamı güzel kürtçe ata sözleri sayfamızda muhteşem manalı kürtçe sözler bulacaksınız.

Fala qereçiya lıhev derdıkeve. – Çingenenin falı birdir, atar tutturur.

Yek ku nefsa xwe islah nekiriye, nikare yekî din isIah bike. - Nefsini ısIah etmeyen, başkasını ısIah edemez.

ZıIam kahnîya pîrek birka, go birk şikestî be av xwe teda na gire. - Erkek bir kaynaksa kadın bir havuzdur, havuz çatIaksa kaynaktan gelen su birikmez.

War ew ware le bıhar ne ew bıhare. – Yer aynı yer ama bahar aynı bahar değil.

Zıke zaroka tıjeye le zimane wan nagere. - ÇocukIarın karınIarı söz doludur ama dilleri dönmez.

Ez ezım tu tuye. – Ben benim sen sensin.

Yare diya mi yek ba mine bi dendike bihiva bi xwedi bikra. - Anamın dostu bir tane olsaydı onu badem içiyle beslerdim.

Mırov xwe bı deste xwe ne xurine xura mırov naşke. – İnsan kendini kendi eliyle kaşımazsa kaşıntısı geçmez.

War ew ware le bıhar ne ew bıhare. – Yer aynı yer ama bahar aynı bahar değil.

Zimane direj darkuke sere xwedye xwe ye. - Uzun dil sahibinin başına agaç kakandır.

Yare diya mi yek ba mine bi dendike bihiva bi xwedi bikra. - Anamın dostu bir tane olsaydı onu badem içiyle beslerdim.

Şer şere; çı jine çı mere. – AsIan asIandır; ha dişidir ha erkek.

e dızya hıngıv bıke we meş pevedın. – Bal hırsızını arı sokar.

Mal lı ser male nabe. – Ev üstünde ev olmaz.

Bı desta berda bı lınga bıdû gerya. – Elini bıraktı, ayağı ile ardına düştü.

ZıIam kahnîya pîrek birka, go birk şikestî be av xwe teda na gire. - Erkek bir kaynaksa kadın bir havuzdur, havuz çatIaksa kaynaktan gelen su birikmez.

Mırov xwe bı deste xwe ne xurine xura mırov naşke. – İnsan kendini kendi eliyle kaşımazsa kaşıntısı geçmez.

ZıIam kahnîya pîrek birka, go birk şikestî be av xwe teda na gire. - Erkek bir kaynaksa kadın bir havuzdur, havuz çatIaksa kaynaktan gelen su birikmez.

1 2 3 4 5 Son


Sevgiler hiç bitmesin duygusal sözler hazırladık.

Komedi