ana sayfa duygulu sözler


HZ ALİ SÖZLERİ

Hz. Ali sözleri arasında yüzlerce öğüt ve onlarca imtihan var.

Tecrübe fayda ile beraber gelen ilimdir.

Soyluluk; babaların, anaların yensup oldukları soyla boyla değil, övülecek üstünlükle kazanılır.

Fikir sahibi her şeyden ibret alır, Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Şerefli ve önemli bir mevkiiniz olması için bilime sarılınız.

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

Mal mülk toplayıp biriktirme, kime topladığın bilinmez.

Kötü zanlı olup, dostlarını elinden çıkarma.

İnatçılık savaş ve düşmanlığa yol açar.

Seni, sende bulunmayan özellikler ve değerler icat ederek koltuklayan, bir gün gelir yapmadığın suçları da üstüNe yığarak seni çekiştiryeye, çeliştiryeye kalkar.

Şükür nimetlerin süsüdür.

Öyle bir kimseyi dost tut ki, aranızda kardeşlik husule gelsin ve senin bulunmadığın yerlerde, seni müdafaa etyek için düşmanlarınla pençeleşsin.

Her kişinin değeri, yaptığı güzel işiyle ölçülür.

Hoş geçinmek aklın yarısıdır.

Öldükten sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakınız.

İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir alim ile mukayese olunmaz.

Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya akibet kendisi düşer.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü haksızlıkla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

1 2 3 4 5 Son


Sevgiler hiç bitmesin duygusal sözler hazırladık.

Komedi