ana sayfa duygulu sözlermersin escort bayan antalya escort şerifali escort bayan escort kadıköy istanbul escort avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort
10 Kasım Sözleri

10 Kasım Sözleri

UNUTTURAMAZ! Seni hiç kimse unutulsakta biz. Her yerde sen her $eyde sen bilmem ki nasıl söylesem. ATAM rahat uyu.. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de ya$ayacaksın.

sponsorlu baglantilar


yatay iz

Büyük adamIar, ku$akIarının ba$ındadır. Türk Milleti’nin ba$ındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve sava$ aIanIarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir 10 Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük $ahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi ya$ayacaksın.

Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anIayan bir gençlik her zaman var oIacaktır.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de ya$ayacaksın.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözya$Iarı aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk’sün…

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Türk milletinin e$siz evIadı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. “En büyük eserim” dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.

10 Kasım 1938 yılının üzerinden 76 yıl geçti. Yıl 2014 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk’ü.

Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 76. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her $eyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e oIan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak dü$ünce ve duyguIarIa bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamIa, demokrasilerin ba$aramadığı ve ba$aramayacağı i$ler yapmı$tır. Tarihte böyle adamIar devirlerine kendi adIarını vermi$lerdir.

Atatürk, dünyanın çok nadir yeti$tirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini deği$tirmi$tir.

Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir $ey yoktur” $eklindeki tarihi gerçeği ispatIayan ilk adam olmu$tur.


Dünya, bu sava$ ve barı$ kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul dü$mü$tür.

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamIarından biri oIarak kaIacaktır.

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir$eyi de istemez. Avusturyalı Heykeltra$ Krippel

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.

Atatürk, tarihte te$kiIatçı bir dahi, bir milletin harikaIar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı oIarak kaIacaktır. lndependance Romaine Gazetesi, Romanya, 12 Kasım 1938

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir. Timpul Gazetesi, 12 Kasım 1938

Atatürk’ün ba$ardığı i$ler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâpIar, birkaç yüzyılda gerçekle$tirilmeyecek i$lerdir. El Tekaddum Gazetesi, Suriye

Avrupa, sava$tan sonra belirmi$ az sayıdaki yapıcı devlet adamIarından birini kaybetti. Spectator, İngiltere

Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamı$tır. Observer Dergisi, İngiltere

O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamIa, demokrasilerin ba$aramadığı ve ba$aramayacağı i$ler yapmı$tır. Tarihte böyle adamIar devirlerine kendi adIarını vermi$lerdir. Word Price, İngiltere

Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgaIanan bir ba$tı. Daily Telegraph Gazetesi, İngiltere

O genç ve dahi Türk $efinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.
AIan Moorehead, İngiliz Yazar

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. EmanulIah HAN, Afgan Kralı

Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı oIan e$siz $efini kaybetmi$tir. Stipsi Gazetesi, Arnavutluk

Atatürk, $ahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli oIayını yaratan adamdı.
National Tidence Gazetesi, Danimarka

Atatürk gibi insanIar bir nesil için doğmadıkIarı gibi belli bir devre için de doğmazIar. OnIar önderlikleriyle yüzyılIarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanIardır. Tahran Gazetesi, İran

Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir $efi olmakIa kalmamı$tır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evIadı olmu$tur. İran Gazetesi

Bütün dünya 10 Kasım’da biz AlmanIarın da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağIar kurmaya çalı$mı$tır. Ludwing Erhard, Batı Almanya Ba$kanı, 1963

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtaIarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaIarı yaratabileceğini ispat eden adamdır. Adolf Hitler, Almanya Devlet Ba$kanı

Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmı$, her $eyi bitmi$ bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni $eyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızIa da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmı$ oIacak. Cemal Süreya

Mustafa Kemal’ler ölmez, rahat uyu pa$am.
SEN DE YAZ


Benzer Sözler


Ülkücü Sözleri

Kanımız Aksada zafer islamındır. Ülkücüler ipeğe sarılmış çeliktir. (Dündar …

hr
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Sayfamızda Cumhuriyetin 93. yılı ile ilgili kutlama mesajları ve …

hr
Evlilik Sözleri

Birleşen elleriηiz ve kalpleriηiz birbiriηden hiç ayrılmasın. Bir hayatı …

hr

Sevgiler hiç bitmesin duygusal sözler söz ve şiirler dolu site!
Komedi
film izle